onsdag 24 februari 2010

"I'll sue you in England!"

De engelska förtalslagarna är ökända världen över och används ofta i syfte till att tysta kritik, något de inte var menade till för början. Lagen påverkar inte bara britterna, utan nu har även utländska företag börjat stämma jobbiga kritiker i England.

Det senaste fallet handlar om skeptikern och matematikern Simon Singh som skrev en kolumn som kritiserade att kiropraktik hävdar att den kan hjälpa folk med sängvätning, sömnproblem och en rad andra mer eller mindre jobbiga problem. Så vad gör kiropraktikerna nu när bevisbördan ligger på dem? Ringer de upp honom för att förklara kiropraktik och visa upp vetenskapliga belägg för sin sak? Nej, de stämmer honom. Den enkla utvägen att tysta någon som kommer med obehagliga åsikter eller kanske sanning.

Att förneka sanningen löser inga problem och kan komma att leda till stora svårigheter och bakslag inom forskning ifall det motsäger någonting som till exempel ett företag påstår. Lagen borde ändras, och det snarast.

Visa England vad du tycker. Mer info och namnunderskrifter här:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar